PublireportatgeRedacció. Fotografia: Bioarkiteco. 11/6/2018


Bioarkiteco: 
cases més ecològiques i eficients gràcies a la bioarquitectura i la bioconstruccióPromoure construccions més respectuoses amb l’entorn, capaces de millorar la relació entre els edificis, el medi ambient i la salut de les persones que hi viuen o hi treballen, mitjançant la recuperació de tècniques tradicionals i materials naturals i de proximitat. Aquest és l’objectiu de la bioarquitectura i la bioconstrucció, la gran aposta del projecte Bioarkiteco.L’impulsor d’aquesta iniciativa és l’arquitecte tècnic i interiorista Miquel Escobar Forcada, qui col·labora amb iniciatives i altres professionals amb els que comparteix un propòsit: treballar per una arquitectura més conscient i compromesa amb la natura i els éssers humans, tot creant hàbitats més saludables i eficients des del punt de vista energètic.Partint de la premissa que la casa més ecològica és aquella que no s’edifica, Bioarkiteco du a terme construccions ecològiques i responsables, integrades al paisatge i construïdes amb els recursos locals que hi hagi a l’abast. D’aquesta manera, contribueix a preservar el medi ambient i la biodiversitat de la zona.Bioarkiteco està especialitzat en projectes d’obra nova i de rehabilitació amb materials que eviten toxicitats en la seva manipulació. La raó és que cada vegada hi ha més persones amb el trastorn de salut anomenat sensibilitat química múltiple (SQM): gent a qui molts dels materials utilitzats en els habitatges afecten el sistema immunològic.Edificis adaptats a l’entorn
La bioconstrucció incorpora a la vessant arquitectònica els conceptes d’ecologia i salut. Per aconseguir-ho, Bioarkiteco recorre a matèries primeres naturals i a la recuperació de tècniques constructives del passat i poc esmerçades en l’actualitat. A l’hora d’escollir-ne la més adequada, es tenen en compte les característiques arquitectòniques, geogràfiques, paisatgístiques i climàtiques de la zona on es bastirà la construcció. En el cas dels projectes implementats a Catalunya, les masies i el patrimoni arquitectònic popular són una de les fonts d’inspiració. Així, elements com ara la pedra, la tàpia, la tova, els murs de pedra, la fusta, la calç i la volta catalana ajuden a construir estances i ambients més lluminosos, acollidors i pensats perquè la despesa energètica sigui mínima. Per a Bioarkiteco, és molt important crear espais ventilats i utilitzar materials que garanteixin la transpirabilitat dels vapors d’aigua de l’interior cap a l’exterior, per tal d’evitar condensacions interiors.Una de les tècniques utilitzades és el tapial (murs de terra compactada), que consisteix en parets de terra piconada que compleixen una doble funció: d’una banda, mantenen la temperatura interior, ja que el mur de terra crua té una alta inèrcia tèrmica; i de l’altra, milloren l’estètica de l’edifici, reduint-ne l’impacte visual. A més de ser respectuoses des d’una perspectiva ambiental, aquestes tècniques constructives han servit per erigir alguns dels monuments més admirats del món, com ara la Gran Muralla xinesa, l’Alhambra de Granada, les kasbahs o fortaleses marroquines, entre d’altres, encara en perfecte estat de conservació.Més de 10 anys d’experiència
Bioarkiteco porta més d’una dècada implementant

solucions d’arquitectura tècnica i interiorisme. Durant aquest temps, ha obtingut diversos reconeixements, com ara el premi al concurs de Bioarquitectura per la Mediterrània (BAM), el maig de 2017, o el primer premi d’arquitectura a Ecoviure amb el projecte de l’escola bressol de Santa Eulàlia de Ronçana, l’octubre de 2010.Els valors diferencials d’aquesta iniciativa són el vincle de confiança mútua que s’estableix amb els clients i l’honestedat. Bioarkiteco obre les seves portes al carrer de Rocadepena, 10, a Alpens (Osona, Barcelona) 


Més informació a
Bioarkiteco
Miquel Escobar Forcada
Telèfon 676 15 19 14

www.bioarkiteco.com

enviar a un amic