C. Torelló, 5 | 08571 Sant Vicenç de Torelló | Barcelona | telèfon 608 288 909 | info@eixprofessional.com