L'entrevistaRedacció: Cèlia Roca. - 4/04/2022

eix professional - Oriol Rovira

Jordi Solé Tuyá,


director executiu de Kreedit

«Diversificar les fonts de finançament és una manera de millorar la viabilitat de l’empresa i reduir-ne els riscs»

 «La proliferació de la compra en línia farà desaparèixer molts comerços tradicionals»«Les pèrdues provocades per la Covid-19 han estat tan elevades que hi haurà empreses que no seran capaces de superar-les ni comptant amb aquests préstecs»«Pel que fa al bloqueig dels bancs russos amb la seva exclusió del sistema Swift i les importacions i exportacions amb aquest país, només es veuran perjudicades les empreses que mantenen relacions comercials amb Rússia i els seus proveïdors més directes»


Tot i les evidències que indiquen que la fi de la pandèmia, ara sí, podria ser a prop, l’esclat de la guerra entre Rússia i Ucraïna ha tornat a sembrar d’incertesa el camí cap a la recuperació econòmica. Un dels principals coneixedors dels reptes als quals hauran de fer front les pimes els mesos vinents és Jordi Solé Tuyá (Vilafranca del Penedès, 1973). Solé és diplomat en Ciències Empresarials i titulat en diversos programes d’alta direcció per ESADE, EADA, la Barcelona School of Management–​Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Columbia University de Nova York. Té més de vint-i-cinc anys d'experiència gestionant projectes empresarials, especialment en l’àmbit industrial. En l’última dècada, s’ha especialitzat en el finançament mitjançant deute de pimes amb Kreedit, una de les companyies de finançament més importants de l’Estat. En l’àmbit associatiu, és membre del Consell Assessor de l'Àrea Acadèmica de Finances i Comptabilitat de la Barcelona School of Management-UPF i de la Comissió de Finançament Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona, patró de la Fundació Especial Pinnae —successora de l’obra social de l’antiga Caixa Penedès— i conferenciant especialitzat en finançament d’empreses mitjançant deute.

La creació de Kreedit el 2010 va coincidir amb un dels moments més crítics de l’última gran crisi econòmica abans de la covid. Què el va empènyer a emprendre en un escenari tan complex?


En aquells moments, assumia la direcció financera d’un grup industrial del sector metal·lúrgic, en un context generalitzat de restricció creditícia per part de la banca a les empreses. Tot i això, vam aconseguir guanyar-nos la confiança de nombroses entitats financeres, la qual cosa em va empènyer a oferir el meu ajut a totes les empreses que ho requerissin. Per això vaig crear Kreedit, empresa especialitzada a donar suport a les companyies per accedir al finançament.Des d’aleshores, ha assessorat i ajudat més de 1.400 pimes amb dificultats per obtenir finançament. Quin balanç en fa?


En fem un balanç molt positiu, no només perquè hem demostrat la nostra capacitat d’aportar solucions reals als problemes de finançament de les empreses, sinó sobretot perquè hem vist que, en alguns casos, la nostra intervenció ha estat determinant per mantenir-ne la viabilitat. Tot i que no fem miracles, exercint aquesta activitat de manera professional i honesta, es pot contribuir enormement al desenvolupament de qualsevol companyia.El Govern català va lloar ara fa uns dies la ràpida recuperació de l’economia catalana després de la pandèmia. Comparteix aquest punt de vista?


L’economia catalana no es troba encara en un context en què es pugui parlar de recuperació, ja que encara està sostinguda per determinades mesures governamentals. En tot cas, quan aquestes es retirin, podrem apreciar fins a quin punt les empreses són capaces de mantenir l’activitat. Em refereixo principalment a la propera finalització dels períodes de carència dels préstecs ICO i de la fi de l’exempció de responsabilitat dels administradors que estiguin al capdavant d’empreses amb problemes de solvència.Un altre front obert seria la convulsa situació internacional, que ha agreujat les dificultats de les pimes a l’hora de cercar finançament. Quin és el perfil que ha de tenir l’empresa per rebre assessorament per accedir a un crèdit?


El més important és que l’empresari tingui clar si l’activitat de la seva empresa és viable o no a mitjà termini. Si no ho és, potser no ha d’allargar-ne l’agonia; caldria cercar-hi una sortida. Ara bé, si considera que el seu negoci és viable, llavors sí que es poden prendre mesures orientades a mantenir, a tot preu, l’activitat de l’empresa. La captura de liquiditat n’és una.En aquest context, com pot ajudar Kreedit a aquelles empreses que no han pogut aconseguir finançament de les entitats bancàries?


Kreedit és una corredoria de crèdit que pot accedir a més d’un centenar d’entitats proveïdores de finançament: més de quaranta entitats bancàries, més de vint organismes públics i més de quaranta empreses privades de finançament no bancari. Això permet que els nostres clients puguin entrar en contacte amb moltes entitats, més enllà de les de tipus bancari que tothom coneix.A hores d’ara, quins són els sectors que més recorren a Kreedit?


L’industrial, ja que és un sector molt intensiu en l’ús de capital, perquè habitualment ha de finançar la compra de matèries primeres, el procés de producció, el parc de maquinària, els inventaris i les vendes. En aquest perfil d’empreses és on Kreedit pot aportar més solucions de finançament, dissenyar-hi productes a mida i ser més creatius.I els sectors més amenaçats per la conjuntura actual?


Si mirem a curt termini, els més amenaçats són tots els sectors que requereixen interacció humana, dificultada amb l’arribada del virus, com ara la restauració i l’hostaleria. No obstant això, a mitjà termini, hi haurà sectors que es veuran afectats pels canvis d’hàbit que, de manera definitiva, ha provocat la pandèmia. La proliferació de la compra en línia farà desaparèixer molts comerços tradicionals, per exemple.Aturem-nos en algunes solucions possibles, doncs. Les Societats de Garantia Recíproca (SGR) són entitats financeres que faciliten l’accés al crèdit de les pimes, ajudant-les a millorar les condicions de finançament. Quina relació tenen amb Kreedit?


A Kreedit, les SGR formen part del nostre pool finançador, mitjançant el qual facilitem l’accés a finançament dels nostres clients. A Espanya, operen una vintena d’SGR i, de vegades, ofereixen finançament a empreses que no l’obtenen directament de la banca, perquè atenen a criteris lleugerament diferents. Per això, de vegades suposen una bona solució.Una altra de les altres vies de finançament per a les empreses petites i mitjanes i els autònoms són els crèdits ICO, els quals ha esmentat abans. Quins avantatges i inconvenients tenen?


A l’inici de la pandèmia, aquest va ser el principal instrument que el govern de l’Estat va endegar per donar liquiditat a les empreses i els autònoms, per tal que poguessin continuar amb la seva activitat. De tota manera, no ha estat finançament a fons perdut, sinó que s’ha de retornar en un termini determinat. Això, per tant, no resol el problema, només permet fraccionar-lo en uns quants anys. Les pèrdues provocades per la Covid-19 han estat tan elevades que hi haurà empreses que no seran capaces de superar-les ni comptant amb aquests préstecs. En els mesos vinents, l’amortització d’aquests préstecs minvarà la poca liquiditat que generin moltes empreses i autònoms.Després d’uns anys en els quals el preu dels diners s’ha situat en nivells molt baixos, les turbulències internacionals i l’acusada pujada de l’IPC l’estan incrementant considerablement. Com afectarà les pimes i els consumidors?


La majoria de les pimes que estiguin endeutades patiran l’increment dels interessos. No obstant això, l’elevada inflació que estem experimentant ja hauria d’haver provocat un increment molt notable dels tipus d’interès. En qualsevol cas, les autoritats amb competència per augmentar-los no ho estan fent al ritme que dictaria el nivell d’inflació actual. Això em fa pensar que no els acabaran apujant substancialment, atès que això provocaria altres problemes. També es donen una sèrie de variables macroeconòmiques que són de molt difícil gestió.La geopolítica tampoc no ajuda. Arran de la invasió de Rússia a Ucraïna, al bloc occidental s’han començat a bloquejar alguns bancs russos, i els Estats Units i el Regne Unit han assegurat que deixaran d’importar petroli rus. Quin impacte poden tenir aquestes mesures en el terreny financer?


L’increment dels costos energètics ja està passant factura a les empreses, sobretot a les industrials. Pel que fa al bloqueig dels bancs russos amb la seva exclusió del sistema Swift i les importacions i exportacions amb aquest país, només es veuran perjudicades les empreses que mantenen relacions comercials amb Rússia i els seus proveïdors més directes.La Generalitat de Catalunya acaba d’anunciar el primer paquet d’ajudes per a les empreses catalanes afectades per la guerra a Ucraïna. Com beneficiarà les pimes?


Es tracta d’un paquet econòmic de molt poca dotació pressupostària que pot ajudar unes poques empreses. No es tracta de cap mesura realment rellevant per al país.Sembla que el conflicte bèl·lic no tindrà una sortida ràpida. Com veu el futur d’aquestes empreses petites i mitjanes per accedir a un finançament que en garanteixi la viabilitat?


Si el conflicte s’allarga, les empreses que mantenien relacions comercials amb aquests països hauran de cercar mercats alternatius, ja que difícilment una empresa pot aguantar massa temps gràcies al crèdit en lloc de fer-ho gràcies a les vendes, el marge i el benefici.A tall de resum, quin consell donaria a les pimes amb problemes de liquiditat en l’actualitat?


Les pimes han de prendre consciència que el mercat del finançament està format per més d’un centenar d’entitats de tota mena que les poden proveir de solucions de finançament. S'han recolzat només en la banca massa anys. S’ha d’anar a cercar el finançament allà on calgui, no només al costat de casa i al proveïdor de sempre. Diversificar les fonts de finançament és una manera de millorar la viabilitat de l’empresa i reduir-ne els riscs.

• eix professionalCompartir a linkedin
Compartir a Facebook
Enviar per correu electrònic